Three years and more…
Last Half Month

Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Hidamari

A recap episode of the original series made to connect Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Washio Sumi no Shou to the sequel series Yuuki Yuuna wa Yuusha de Aru: Yuusha no Shou.